2015 - 2016 Piedmont Race Calendar

Browse our Marathons, Half Marathons, Ultra marathons, Multiday events organized in Piedmont among 87 races.

87 races

 • 1
 • 6

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

First Marathon - Day 1
 • 2015-08-01
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon - 42 kilometers
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Second Marathon - Day 2
 • 2015-08-02
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Third Marathon - Day 3
 • 2015-08-03
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Fourth Marathon - Day 4
 • 2015-08-04
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Fifth Marathon - Day 5
 • 2015-08-05
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Sixth Marathon - Day 6
 • 2015-08-06
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Seventh Marathon - Day 7
 • 2015-08-07
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Eighth Marathon - Day 8
 • 2015-08-08
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Ninth Marathon - Day 9
 • 2015-08-09
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

10 marathons in 10 days - Lake of Orta, Italy

Tenth Marathon - Day 10
 • 2015-08-10
 • Italy | Piedmont | Gozzano
 • Marathon
 • Road Running

Tour Monviso Trail

Caminata Picolo Tour
 • 2015-08-30
 • Italy | Piedmont | Crissolo
 • 10 km race to Half Marathon - 20 kilometers
 • Walk Trail Mountain

Tour Monviso Trail

Tour Monviso Trail
 • 2015-08-30
 • Italy | Piedmont | Crissolo
 • Ultramarathon - 43 kilometers
 • UTMB Qualifier Trail Mountain

Bardonecchia Thabor Trail

Giro dei Re Magi "Rock & Run"
 • 2015-09-06
 • Italy | Piedmont | Bardonecchia
 • 10 km race to Half Marathon - 20 kilometers
 • Trail Mountain

Bardonecchia Thabor Trail

The Western Italian Running Race
 • 2015-09-06
 • Italy | Piedmont | Bardonecchia
 • Half Marathon to Full Marathon - 30 kilometers
 • Trail Mountain

Valle Maira Sky Marathon

Valle Maira Sky Marathon
 • 2015-09-13
 • Italy | Piedmont | Marmora
 • Ultramarathon - 46 kilometers
 • UTMB Qualifier Trail Mountain
 • 1
 • 6