2016 - 2017 Malaysia Ultramarathon Calendar

Browse our Ultramarathon Calendar for races organized in Malaysia among 20 races.

20 races

KubUltra - trail run

KubUltra 60
 • 2016-03-05
 • Malaysia | Kuala Kubu Bharu
 • Ultramarathon - 60 kilometers

TITI 100

TITI 200KM
 • 2016-03-18
 • Malaysia | Kuala Lumpur
 • Ultramarathon - 200 kilometers

TITI 100

TITI 100KM
 • 2016-03-19
 • Malaysia | Kuala Lumpur
 • Ultramarathon - 100 kilometers

TITI 100

TITI 50KM
 • 2016-03-20
 • Malaysia | Kuala Lumpur
 • Ultramarathon - 50 kilometers

Route 68 Challenge

50 km
 • 2016-04-10
 • Malaysia | Dewan Serbaguna Komuniti Orang Asli, Gombak
 • Ultramarathon - 50 kilometers
 • Road Running

Route 68 Challenge

68 km
 • 2016-04-10
 • Malaysia | Dewan Serbaguna Komuniti Orang Asli, Gombak
 • Ultramarathon - 68 kilometers
 • Road Running

Penang 100

Penang 100 km Challenge
 • 2016-09-17
 • Malaysia | Padang Kota Lama
 • Ultramarathon - 100 kilometers
 • Road Running

Penang 100

Penang 84km Round Island
 • 2016-09-17
 • Malaysia | Padang Kota Lama
 • Ultramarathon - 84 kilometers
 • Road Running

Penang 100

Penang 50km Ultra Marathon
 • 2016-09-18
 • Malaysia | Padang Kota Lama
 • Ultramarathon - 50 kilometers
 • Road Running

Gunung 5 Nuang

 • 2016-10-01
 • Malaysia | Mt Nuang
 • Ultramarathon - 100 kilometers
 • UTMB Qualifier Trail Mountain

Beaufort 100K

 • 2014-06-08
 • Malaysia | Kota Kinabalu
 • Ultramarathon - 100 kilometers
 • Road Running

Star Light Ultra

Star Light Ultra Ultimate Challenge
 • 2014-08-23
 • Malaysia | Penang
 • Ultramarathon - 84 kilometers
 • Relay

Most Beautiful Thing Ultra Trail Marathon

Most Beautiful Thing Ultra Trail Marathon - 100K
 • 2015-08-29
 • Malaysia | Kota Kinabalu
 • Ultramarathon - 100 kilometers
 • UTMB Qualifier Trail Mountain

Most Beautiful Thing Ultra Trail Marathon

Most Beautiful Thing Ultra Trail Marathon - 50K
 • 2015-08-29
 • Malaysia | Kota Kinabalu
 • Ultramarathon - 50 kilometers
 • UTMB Qualifier Trail Mountain

Putrajaya 100 Miles

Putrajaya 100 km
 • 2015-11-28
 • Malaysia | Putrajaya
 • Ultramarathon - 100 kilometers
 • Road Running